Tehnička pomoć

Kao proizvođači posebnih toplotnih izolacija brinemo o njihovoj pravilnoj ugradnji, u skladu s pravilima struke, i na taj način nastojimo pozitivno utjecati na energetsku bilancu zgrade. Pružamo profesionalnu tehničku podršku svima koji su uključeni u proces izgradnje:

  • projektantima,
  • izvođačima,
  • nadzornim inžinjerima,
  • dobavljačima materijala,
  • investitorima i
  • korisnicima.

U slučaju da trebate pomoć, pišite nam na savjet@fibran.ba

Projektante po potrebi posjećujemo u uredu, a izvođačima nudimo podršku na gradilištu.

 

Ovo je naš tehnički tim