Međuspratna konstrukcija

Međuspratna konstrukcija predstavlja horizontalnu podjelu između dva grijana prostora.

Unutar međuspratne konstrukcije potrebno je izvesti zaštitu od udarnog zvuka. U višestambenim zgradama preporučljivo je ugraditi toplotnu izolaciju kako bi se smanjili gubitci topline, u slučaju da neki prostor nije nastanjen, i kao takav nije grijan. Toplotna se izolacija može koristiti i kao nosivi sloj za razvod podnog grijanja.

Sastav međuspratne konstrukcije

  • završna obloga (npr. parket)
  • cementni namaz (estrih)
  • ekspandirana polietilenska folija - zvučna izolacija
  • FIBRANxps 300-L
  • armirano-betonska ploča
  • unutarnja žbuka
  •