FIBRANfilter SF32
FIBRANfilter SF32
22/05/2018
FIBRANskin VENT SILVER
FIBRANskin VENT SILVER
22/05/2018
FIBRANskin SEAL

FIBRANskin SEAL

FIBRANskin SEAL je membrana koja pospješuje odvodnju vode s obrnutog ravnog krova. Postavlja se između FIBRANxps toplotne izolacije i završnog sloja (npr. šljunka) i zamjenjuje geotekstil / filc. Upotreba membrane je obavezna u slučaju izvođenja toplotne izolacije u dva sloja. 

 

Primjena:

  • Sloj za bržu odvodnju na ravnim krovovima
  • Sekundarna membrana u sistemu ventilisanih fasada