FIBRANhydro SEISMIC T-1,8 sk/sk

FIBRANhydro T-3 sk
FIBRANhydro T-3sk
22/05/2019
FIBRANhydro ANTIRADON 1,5sk
FIBRANhydro ANTI RADON 1,5 sk
22/05/2019
FIBRANhydro SEISMIC 1,8 sk/sk

FIBRANhydro SEISMIC T-1,8 sk/sk

FIBRANhydro SEISMIC 1,8 sk/sk je dvostrano samoljepljiva bitumenska hidroizolacija. Koristi se u  sistemu SEISMIC temeljnog jastuka.

 

Primjena:

  • Bitumenska hidroizolacija za zaštitu građevina od vlage i vode iz tla
  • Bitumenska parna brana
  • Bitumenska dvostrano samoljepljiva hidroizolacija za spajanje dva XPS sloja u sistemu SEISMIC temeljnog jastuka.