FIBRANxps FABRIC
FIBRANxps FABRIC
16/04/2018
FIBRANxps INCLINE

FIBRANxps INCLINE

FIBRANxps INCLINE je toplotno izolacijska ploča od ekstrudiranog polistirena, ravnih rubova, čija je gornja površina rezana u nagibu.

Primjena:

Toplotno izolacijske ploče FIBRANxps INCLINE služe za izvedbu kosina na ravnim površinama, kako bi se osiguravala učinkovita odvodnja.

Lagane poče u nagibu:

  • osiguravaju željeni nagib površine za efikasnu odvodnju,
  • smanjuju opterećenje krova,
  • smanjuju visinu slojeva krovne konstrukcije,
  • doprinose toplotnoj efikasnosti ravnih krovnih površina kao što su: obrnjene ravne strehe, ravne strehe, terase, balkoni in lože.

Upotrebljavaju se jednako u novogradnjama, kao i pri sanacijama. Konstruktivni sklop u kojem se koriste FIBRANxps INCLINE, ploče toplinske izolacije u nagibu, nazivamo OPTIMO krovovi.

Standardni nagibi su 1,67% i 2%. Prema narudžbi moguće je izvesti i druge nagibe.