PROHODNI RAVNI KROV

Prohodnim krovom dobivamo dodatnu upotrebnu površinu, koja može postati krovni vrt, terasa za odmor ili sportsko igralište.

U gusto naseljenim gradovima, dodatna korisna krovna površina može biti velika prednost i povećati vrijednost takvih zgrada. Iskustvo u projektovanju ravnih krovova je pokazalo da se posebna pažnja mora obratiti na zaštitu hidroizolacije prilikom projektovanja prohodnih ravnih krovova. Hidroizolacija se može vrlo lahko oštetiti nekim specifičnim završnim oblogama. Ti se problemi mogu izbjeći projektovanjem obrnutog ravnog krova, koji nam omogućava da bez straha isprojektujemo različite završne obloge na nepromijenjenoj podlozi koja se sastoji od istih slojeva. Svestranost obrnutog ravnog krova ogleda se i u činjenici da je moguće zamijeniti završni, prohodni sloj, čime se jednostavno mijenja i namjena ravnog krova.
Ako se na prohodnom krovu očekuju vrlo velika opterećenja, projektom treba predvidjeti toplotnu izolaciju veće čvrstoće na pritisak: 500 ili čak 700 kPa.

Sistemi

Sistem OPTIMO

OPTIMO krovovi predstavljaju optimalne ravne krovove s FIBRANxps INCLINE toplotnom izolacijom u nagibu koja zamjenjuje beton u nagibu.

Kako bismo smanjili ukupnu težinu ravnog krova, osmislili smo sistem OPTIMO, gdje se sloj u nagibu izvodi pomoću FIBRANxps INCLINE, toplotne izolacije u nagibu. Istovremeno, dodatna toplotna izolacija u sloju u nagibu povećava ukupni toplotni otpor konstrukcijskog sklopa.

KLASIČNI sistem

Klasično izvođenje ravnog krova, gdje se potreban nagib izvodi pomoću betona.

Prednost ovog sistema je mogućnost izravnog zavarivanja hidroizolacije na sloj u nagibu. Nedostatak rješenja KLASIČNOG sistema je velika debljina, a time i težina sloja u nagibu. Beton u nagibu se obično primjenjuje s minimalnom debljinom od 5 cm pri slivniku. Naprednije rješenje predstavlja OPTIMO sistem, gdje se nagibni beton zamjenjuje toplotnom izolacijom u nagibu.

Sistem PLUS

Pri adaptaciji ravnog krova može se, kao nadogradnja postojećeg krova, izvesti PLUS sistem, gdje se dodaje toplotna izolacija, a po potrebi se koriguje i nagib, te sanira i hidroizolacija.

Postojeći ravni krov, sa ugrađenom toplotnom izolacijom manjih debljina, može se učiniti energetski učinkovitijim dodatnim slojem toplotne izolacije. Ploče FIBRANxps 300 L, odgovarajuće debljine, moraju biti položene na postojeću hidroizolaciju, dvostruki slivnici trebaju biti postavljeni prema principu obrnutog krova, a završni slojevi moraju biti izvedeni u skladu s njihovom namjenom. Važno je napomenuti da se nadogradnja može izvršiti samo ako je hidroizolacijska membrana u funkciji, tj. ako krov ne curi i ako je nagib krova zadovoljavajući. U suprotnom, prvo moramo sanirati krov.