Kontaktne fasade - ETICS

ETICS je skraćeni naziv za kompozitni sistem vanjske toplotne izolacije (External Thermal Insulation Composite System) koji se u našim krajevima počeo primjenjivati početkom 80-tih godina prošlog stoljeća.

Za razliku od uobičajenih ožbukanih fasada, gdje je sloj žbuke iznosio 2-3 cm, ovdje je riječ o tankom završnom sloju od svega par milimetara, koji uz specijalno ljepilo, armaturnu mrežicu i toplotnu izolaciju,čini ETICS sistem. U skladu s uvjetima i zahtjevima mikrolokacije, namjeni i visini zgrade, odabire se adekvatna toplotna izolacija.

Kombinacija kontaktne fasade i tvrde toplotne izolacije FIBRANxps ETIGS GF, reljefno obrađene površine (tzv."napolitanka"), odabire se na mjestima gdje je fasada izložena zahtjevnijim uvjetima. To obično uključuje podnožje zida, "sokl" ili situacije gdje je zid u direktnom kontaktu s vlagom ili vodom, ili je izložen mehaničkim udarima (npr. jaka kiša, tuča, udarci loptom i sl.).

Ako se zgrada nalazi u području s puno buke, onda je mineralna vuna pravi izbor za većinu fasade, osim na gore navedenim dijelovima zgrade.

Sastav ETICS zida