Masivna krovna konstrukcija

Obično se izvodi kao armirano-betonska ploča; polumontažna betonska ploča s ispunama od opekarskih elemenata ili ploča od križno lijepljenih drvenih elemenata.

Kose krovove od armirano-betonskih ploča obično nalazimo u obalnom dijelu. Toplotna izolacija se najčešće lijepi ili mehanički pričvršćuje na betonsku konstrukciju, ovisno o izloženosti i jačini vjetrsa. Krovove u priobalnom području se preporučuje izvesti kao provjetravane, kako bi se ljeti smanjilo pregrijavanje prostora ispod njih.

Sastav masivne krovne konstrukcije