FIBRANskin SEAL
FIBRANskin SEAL
22/05/2018
FIBRANskin VENT
FIBRANskin VENT
22/05/2018
FIBRANskin VENT SILVER

FIBRANskin VENT SILVER

FIBRANskin VENT SILVER  je paropropusna / vodonepropusna reflektirajuća membrana sa slojem aluminija koja ima funkciju sekundarne hidroizolacije. Primjena aluminija povećava toplotni otpor konstrukcije reflektirajući zračenje dijela topline. 

 

Primjena:

  • Sekundarna hidroizolacija kosih krovova
  • Sekundarna hidroizolacija ventilisanih fasada