Politika kvalitete i zaštite okoliša, zdravlja i zaštite na radu

Uprava kompanije FIBRAN d.o.o., Novo mesto definisala je politiku kvalitete kompanije. 

Objavljuje se u Priručniku za postupak upravljanja kvalitetom i postavlja se na ključna mjesta unutar cijele kompanije; dostupan je i na web stranici kompanije, tako da mu svi zainteresirani imaju pristup. 

Kvaliteta kompanije FIBRAN d.o.o. temelji se na: 

 • misiji iviziji kompanije,
 • ekološkoj svijesti zaposlenika,
 • profesionalnoj sposobnostisvakog zaposlenika,
 • osobnim kvalitetama i fleksibilnosti svakog zaposlenika,
 • kvaliteti unutarnjih procesa,
 • unaprjeđivanju i kontinuiranom poboljšavanju sistema upravljanja kvalitetom,
 • osiguravanje kompetencije zaposlenika,
 • zalaganje za sprječavanje zagađenja,
 • posvećenost stalnom unaprjeđenju,
 • posvećenost ispunjenju zakonskih i drugih zahtjeva,
 • promocija inovacija i korisnog doprinosa zaposlenih,
 • pružanje osnova za postizanje postavljenih ciljeva kvalitete,
 • godišnje nadopunjavanje politike kvalitete,
 • poštivanju evropskihkriterija kvalitete koji kompanijiomogućuju da se natječe, proširi poslovanje i poveća tržišni udio, 
 • promatranju zdravlja i zaštite na radu za sve sudionike u sistemu,
 • konstantnom poboljšavanju radnih uvjeta,
 • zadovoljstvu naših zaposlenika, kupaca, vlasnika i društvenog okruženja.

Svi zaposlenici su informisani o politici, ciljevima i ciljevima  kvalitete, kao i o ciljevima zaštite okoliša, zdravlja i zaštite na radu tokom sastanaka i putem poslovnog informacijskog sistema. Davanjem informacija, uprava osigurava potpunu svijest i razumijevanje politike kvalitete i zaštite okoliša. Upoznavajući se s politikom, zaposlenici su dužni usmjeriti svoje postupke na poboljšanje politike kvalitete i ciljeva u smislu poboljšanja sistema upravljanja kvalitetom i time poboljšanja poslovanja kompanije. Rukovodstvo kompanije provjerava politiku kvalitete kroz preglede sistema upravljanja i, ako je potrebno, prilagođava ih promijenjenim uvjetima u poslovnom okruženju.