TEMELJI

Različiti su nosivi konstrukcijski elementi pomoću kojih se opterećenje zgrade prenosi na nosivo tlo.

Težina jedne građevine se ravnomjerno prenosi preko temelja na tlo, pri čemu se na smiju desiti nepredviđena ili neravnomjerna slijeganja koja mogu dovesti do naginjanja zgrade ili pukotina na zidovima. Vrsta temelja i njihov oblik se biraju prema projektu zgrade i procijenjenoj nosivosti tla. Izbor temelja također utječe na projekt toplotnog omotača zgrade, jer se za temelje samce, kao i za trakaste temelje, sila kojom građevina vrši pritisak na tlo, koncentriranije prenosi na manju površinu. Dok je temeljnom pločom, opterećenje znatno ravnomjernije raspoređeno.

Do sada smo najčešće mogli vidjeti primjenu plitkih trakastih temelja ili temelja samaca. No, sa smjernicama za niskoenergetsku gradnju, dolazi i zahtjev za temeljenjem građevina na armirano-betonskoj ploči koja omogućava ugradnju kontinuiranog toplotnog omotača zgrade po cijeloj vanjskoj površini zgrade. Time se izbjegava pojava toplotnih mostova koji uzrokuju plijesan i povećane gubitke energije na problematičnim spojevima.

Izolacije se ugrađuju ispod temeljne ploče, čime se formira tzv. temeljni jastuk. Izradom temeljnog jastuka, armirano-betonska temeljna ploča ima dodatnu funkciju zaštite zgrade od potresa i drugih opasnosti kao što je prodiranje vode i plina radona.

SISTEMSKA RJEŠENJA TEMELJA