FASADE

Pod nazivom»fasada« najčešće podrazumijevamo vidljivi dio vanjskog zida zgrade.

Premda se najčešće promatraju kao estetska komponenta građevine, iza današnjih fasada se kriju trajna i kvalitetna, nerijetko i vrlo zahtjevna tehnička rješenja. Fasade imaju mnogo elemenata koji su projektovani i izvedeni prema posebnim pravilima: podnožje fasade (tzv. sokl), špalete prozora i vrata, lođe i balkoni, nadozid ravnog krova, prepust ili završetak kosog krova. Za ove elemente ključan je izbor materijala koji se koristi kao toplotna izolacija.

RJEŠENJA FASADA