NEPROHODNI RAVNI KROV

Mora biti jednostavan za održavanje, trajan i omogućiti pristup za održavanje strojarskih instalacija, bez ugrožavanja hidroizolacije.

Ravni krov obično opteretimo slojem šljunka, koji također pruža dodatnu zaštitu donjih slojeva od sunčevog zračenja i velikih promjena temperature. Neprohodni ravni krov izvodi se od čvrstog materijala ćelijske strukture, od ekstrudiranog polistirena, što omogućava pristup za održavanje na cijeloj površini, bez straha od oštećenja toplotne ili hidroizolacije.
Savjet: Da biste povećali trajnost šljunkom opterećenog krova, važno je zaštititi i vertikalni dio hidroizolacije od UV zračenja i velikih temperaturnih oscilacija. To se postiže dodavanjem sloja toplotne izolacije na vertikalne, izložene dijelove hidroizolacije.

Sistemi

Sistem OPTIMO

OPTIMO krovovi predstavljaju optimalne ravne krovove s FIBRANxps INCLINE toplotnom izolacijom u nagibu koja zamjenjuje beton u nagibu.

Kako bismo smanjili ukupnu težinu ravnog krova, osmislili smo sistem OPTIMO, gdje se sloj u nagibu izvodi pomoću FIBRANxps INCLINE, toplotne izolacije u nagibu. Istovremeno, dodatna toplotna izolacija u sloju u nagibu povećava ukupni toplotni otpor konstrukcijskog sklopa.

KLASIČNI sistem

Klasično izvođenje ravnog krova, gdje se potreban nagib izvodi pomoću betona.

Prednost ovog sistema je mogućnost izravnog zavarivanja hidroizolacije na sloj u nagibu. Nedostatak rješenja KLASIČNOG sistema je velika debljina, a time i težina sloja u nagibu. Beton u nagibu se obično primjenjuje s minimalnom debljinom od 5 cm pri slivniku. Naprednije rješenje predstavlja OPTIMO sistem, gdje se nagibni beton zamjenjuje toplotnom izolacijom u nagibu.

Sistem PLUS

Pri adaptaciji ravnog krova može se, kao nadogradnja postojećeg krova, izvesti PLUS sistem, gdje se dodaje toplotna izolacija, a po potrebi se koriguje i nagib, te sanira i hidroizolacija.

Postojeći ravni krov, sa ugrađenom toplotnom izolacijom manjih debljina, može se učiniti energetski učinkovitijim dodatnim slojem toplotne izolacije. Ploče FIBRANxps 300 L, odgovarajuće debljine, moraju biti položene na postojeću hidroizolaciju, dvostruki slivnici trebaju biti postavljeni prema principu obrnutog krova, a završni slojevi moraju biti izvedeni u skladu s njihovom namjenom. Važno je napomenuti da se nadogradnja može izvršiti samo ako je hidroizolacijska membrana u funkciji, tj. ako krov ne curi i ako je nagib krova zadovoljavajući. U suprotnom, prvo moramo sanirati krov.