ANTI RADON temeljni jastuk

To je nadograđena verzija SEISMIC temeljnog jastuka, dodatno prilagođena područjima na kojima je potencijalno visoka koncentracija radona u unutarnjim prostorima. Kod ANTI RADON temeljnog jastuka se koristi dodatna FIBRANhydro ANTI RADON T-1.5 sk membrana, koja je kompozit jednostrano samoljepljive bitumenske trake i poliesterom laminiranog aluminija. Ova se membrana ugrađuje prije osnovne hidroizolacije FIBRANhydro SEISMIC T-1,8 sk/sk, što je dodatno štiti od mogućih oštećenja, a ljepljivost između slojeva dodatno povezuje cijeli građevinski sklop.

ANTI RADON temeljni sloj također udružuje sve prednosti SEISMIC temeljnog jastuka, kao što su:

  • kontrolisano ponašanje građevine u slučaju dodatnih potresnih opterećenja,
  • ravnomjerno i ujedinjeno djelovanje sklopa temeljnog jastuka zajedno s cijelom građevinom,
  • zaštita hidroizolacije,

dok istovremeno pruža dodatnu zaštitu od prolaska plina radona.

Sastav ANTI RADON temeljnog jastuka